Onze medewerker Ron heef onlangs een mooi project afgerond voor Esox ICT, hieronder een kleine uitleg:

Beide programma's zijn geschreven in C#.

Het eerste programma zorgt voor integratie tussen een Kuando Busy Light (een soort van verkeerslicht) en een MiCC Agent (een callcenter programma).De MiCC Agent geeft een signaal wanneer de medewerker van activiteit verandert.De integratiesoftware reageert op dit signaal en stuurt een bericht naar de Busy Light.Via de kleur van het lampje is dan te zien met wat voor soort activiteit de medewerker bezig is.

Het tweede programma is een service (een programma dat op de achtergrond draait) waarmee we de configuratie van het call center kunnen updaten op basis van gepubliceerde csv bestanden.
De service houdt een map in de gaten.
Wanneer hierin een bestand wordt geplaatst, wordt dit verwerkt.
Afhankelijk van de naam van het bestand en de inhoud worden er bijvoorbeeld agenten aan het contact center toegevoegd of verwijderd.
Op deze manier zijn grote wijzigingen in het contact center gemakkelijk te realiseren.
De CSV bestanden worden gegenereerd uit een Active Directory (waar we helaas niet direct mee mochten koppelen).

 

Our employee Ron recently completed a nice project for Esox ICT, below a small explanation:

Both programs are written in C#.

The first program provides integration between a Kuando Busy Light (something like a traffic light) and an MiCC Agent (a call center program).The MiCC Agent sends a signal when the employee changes activity.The integration software responds to this signal and sends a message to the Busy Light.The color of its light then displays what kind of activity the employee is engaged in.

The second program is a service (a program that runs in the background) that allows us to update the call center configuration based on published csv files.The service monitors a folder.When a file is placed in this folder, it will be processed.For example, depending on the file name and content, agents are added or removed from the contact center.In this way, major changes in the contact center are easy to implement.The CSV files are generated from an Active Directory (which unfortunately we were not allowed to link directly).